PRIVACY BELEID

Als u onze website bezoekt heeft u de keuze akkoord te gaan met ons privacy beleid.

 

OVERZICHT

Millennial Mom doet er alles aan om uw privacy online te beschermen. Dit privacy beleid beschrijft de persoonlijke informatie die we via deze website op https://millennialmom.nl/  verzamelen, en hoe we die informatie verzamelen en gebruiken.
https://millennialmom.nl/, of hierna te noemen MillennialMom

De termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar MillennialMom. De termen “gebruiker”, “u” en “uw” verwijzen naar sitebezoekers, klanten en andere gebruikers van de site.

De term “persoonlijke informatie” wordt gedefinieerd als informatie die u ons vrijwillig verstrekt en die u en / of uw contactgegevens persoonlijk identificeert, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

De term “service” verwijst naar de blog, podcast, digitale of fysieke producten, privé coaching en advies, en groepsprogramma’s, betaald of gratis.

Het gebruik van MillennialMom, inclusief al het materiaal dat hierin wordt gepresenteerd en alle online diensten die worden aangeboden door MillennialMom, is onderworpen aan het volgende privacy beleid. Dit privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoekers, klanten en alle andere gebruikers van de site.

Door de site of service te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacy beleid, zonder wijziging, en erkent u het gelezen te hebben.

 

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Deze site verzamelt de persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, waaronder:

Emailadres, Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer

De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt om transacties te verwerken, periodieke e-mails te verzenden en de service die we bieden te verbeteren. We delen uw informatie met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, onze bedrijfsvoering en het bedienen van klanten en bezoekers. Deze vertrouwde derde partijen komen overeen om deze informatie vertrouwelijk te houden. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden gedeeld met niet-gerelateerde derde partijen.

 

WERKZAAMHEID

We kunnen informatie vastleggen met betrekking tot uw gebruik van de site, zoals de zoekopdrachten die u uitvoert, de pagina’s die u bekijkt, uw browsertype, IP-adres, opgevraagde URL, verwijzende URL en tijdstempelinformatie. We gebruiken dit soort informatie om de site te beheren en u het hoogst mogelijke serviceniveau te bieden. We gebruiken deze informatie ook in geaggregeerde vorm om statistische analyses van gebruikersgedrag en kenmerken uit te voeren om de interesse in en het gebruik van de verschillende delen van de Site te meten in Google Analytics.

 

COOKIES

We kunnen cookies naar uw computer sturen om uw browser uniek te identificeren en de kwaliteit van onze service te verbeteren. De term “cookies” verwijst naar kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u de Site bekijkt. We kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw browser sluit) als permanente cookies (die op uw computer blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken. U kunt cookies accepteren of weigeren via de instellingen van uw webbrowser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, werken sommige delen van de site mogelijk niet correct of helemaal niet. De site reageert niet op Do Not Track-signalen die door uw browser worden verzonden.

 

LINKS VAN DERDEN

De site kan soms links naar websites van derden bevatten. Tenzij anders besproken in dit privacy beleid, behandelt dit document alleen het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen op onze site. Andere sites die via onze site toegankelijk zijn via links of anderszins hebben hun eigen beleid met betrekking tot privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de praktijken van derden.

 

AVG-PRIVACY RECHTEN VAN BEZOEKERS

Als u zich binnen de Europese Unie bevindt, heeft u recht op bepaalde informatie en hebt u bepaalde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die rechten omvatten:

We bewaren alle informatie die u ons wilt verstrekken tot: (a) u ons vraagt ​​om de informatie te verwijderen, (b) onze beslissing om te stoppen met het gebruik van onze bestaande gegevensproviders, of (c) het bedrijf besluit dat de de waarde van het bewaren van de gegevens weegt op tegen de kosten van het bewaren ervan.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens die het bedrijf opslaat en het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw gegevens.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de website van MillennialMom, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten op basis van toestemming die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking van uw toestemming.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die jurisdictie heeft over kwesties die verband houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We hebben alleen de informatie nodig die redelijkerwijs nodig is om een ​​contract met u aan te gaan. We zullen niet van u eisen dat u toestemming geeft voor onnodige verwerking als voorwaarde voor het aangaan van een contract met ons.

 

UW INFORMATIE BIJWERKEN

Als u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, wordt de mogelijkheid om u uit te schrijven in elke e-mail opgenomen. U kunt uw persoonlijke informatie en privacy voorkeuren openen en corrigeren door contact met ons op te nemen via e-mail: info@millennialmom.nl

 

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze site en dit beleid regelmatig te herzien en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit privacy beleid door deze wijzigingen op deze pagina te plaatsen.

 

CONTACT

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar info@millennialmom.nl